در صورت اینکه ثبت نام نکرده اید، از اینجا ثبت نام کنید.

گرفتن سینه

مطمئن شوید که دهان کودکتان در وضعیت مناسبی قرار گرفته و سینه ی تان را بخوبی گرفته باشد. در واقع گرفتن صحیح سینه ی مادر کلید اصلی یک شیردهی خوب است.  البته این کار کمی تکنیک لازم دارد ولی به محض اینکه نوزاد سینه ی مادر را بگیرد ، شما احساس راحتی کرده و مطمئن می شوید که او به میزان لازم شیر می خورد.

1- در یک صندلی راحت بنشینید، پشتتان را صاف کرده و پایتان را کمی باز کنید. کودک را به گونه ای نگه دارید که صورتش به سمت شما بوده و سر و پشتش را با دستتان بگیرید. انگشت شصتتان زیر یک گوش و انگشت اشاره را زیر گوش دیگر گذاشته و باقی انگشتان را زیر کتف او قرار دهید.

2- سنگینی کودک را روی بازویتان انداخته و با آرنجتان پاهای کودک را بگیرید. حالا کودک شما رو به شما بوده و شکم او به شما چسبیده است.

3- بینی کودکتان را روبروی نوک سینه تان قرار دهید. مطمئن شوید که بازوی کودکتان دور بدن شما بوده و زیر سینه ی تان جمع نشده باشد. سپس اجازه دهید سر کودک کمی به عقب برگشته و صبر کنید تا دهان کودک کاملا باز شود.

4- به محض اینکه دهان کودک کاملا باز شد و زبانش نوک سینه را لمس کرده و نوک سینه ی تان به سقف دهان کودک رسید ، او را به روی سینه ی تان بالا بکشید.

5- حال کودک شما بخش زیادی از سینه ی تان را در دهان دارد، لب پایین او کاملا باز شده و چانه ی او به سینه ی تان چسبیده است. همانطور که کودک سینه تان را مک می زند ، به آرامی او را تکان دهید. 

مرجع: Babycare book everything you need to know

مترجم: رها کریمی

*نام شما:

ایمیل شما (محرمانه)

شماره تلفن (محرمانه)

*پیام شما:
رتبه: بد خوب
کد نمایش داده شده را تایپ نمایید: