در صورت اینکه ثبت نام نکرده اید، از اینجا ثبت نام کنید.

طول مدت سیکل قاعدگی تا چه حد طبیعی محسوب می­شود؟

۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۳۲۹ | ۱   

ناشناس: بهداشتی

پاسخ متخصص :

طول مدت سیکل یا دوره قاعدگی ( از اولین روز خونریزی قاعدگی تا شروع خونریزی قاعدگی بعدی) در حالت طبیعی 7±28 روز است یعنی از 21 روز تا 35 روز طبیعی تلقی می­شود…


ناشناس:

 طول مدت سیکل یا دوره قاعدگی ( از اولین روز خونریزی قاعدگی تا شروع خونریزی قاعدگی بعدی) در حالت طبیعی 7±28 روز است یعنی از 21 روز تا 35 روز طبیعی تلقی می­شود…

۱۳۹۵/۰۸/۱۱
برای ارسال پاسخ ابتدا باید عضو شوید.